Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo, korzystając z usług Grupy TMSYS, powierzają nam Państwo swoje informacje, a w tym dane osobowe.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

  1. Źródło danych

Przetwarzamy dane, które podają nam Państwo lub pozostawiają przez formularze stron internetowych, podczas kontaktu telefonicznego lub bezpośredniego. Przetwarzamy również dane udostępnione od osób trzecich. Dane dotyczą kontrahentów nie dotyczą pracowników lub współpracowników Grupy TMSYS.

  1. Zakres danych

Podanie danych jest dobrowolne. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia kont lub plików np. Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, które podają nam Państwo np. w ramach formularzy lub okien dostępnych na naszych stronach, jak również dane, które są przez Państwa pozostawiane w ramach poruszania się po naszych stronach, czyli tzw. plikach cookies, np. IP komputera. Zakres danych przetwarzanych może się różnić – informacje o tym można znaleźć na właściwej stronie internetowej lub można o to dopytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

  1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Ciepłowniczej 23, NIP: 945-215-21-44.

W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.

Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub poprzez email: IODO@tmsys.pl

  1. Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub poprzez email: IODO@tmsys.pl

  1. Cel przetwarzania danych, podstawa prawna i okres przetwarzania
Cele przetwarzanie danychPodstawy prawneOkres przetwarzania
Wykonanie umowy lub zamówienia, w tym np. regulaminy, które Użytkownik akceptuje, obsługa asysty technicznejart. 6 ust. 1 lit b) RODO- niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest UżytkownikDo czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem lub okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 
Pomiary statystyczne, marketing bezpośredni (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora, obsługa kierowanych do nas zgłoszeń, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonicznieart. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadniony interes AdministratoraDo czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu
Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), wysyłanie newsletter’a, odpowiedzi na zapytania,art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgodaDo czasu wycofania zgody
Realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji np. faktur; potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami obsługa reklamacji,art.6 ust.1 pkt c) RODO – obowiązek prawnyPrzez okres wynikający z przepisów krajowych Administratora
Pliki cookies: monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc., zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika, poprawy szybkości działania i wydajności witryny, gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów, gromadzenia danych przez sieci reklamoweArt. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgodaDo czasu samodzielnej zmiany przez Użytkownika ustawień dotyczących zarządzania plikami cookies w jego przeglądarce

Podane przez Państwa dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub innych informacji w zakresie Państwa zainteresowań. Przy czym podane przez Państwa dane nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  1. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Przy czym podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora działają na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

  1. Prawa osób

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail:  IODO@tmsys.pl
Możliwość skorzystania z powyższych uprawnień może być uzależniona od podstawy prawnej dotyczącej wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz celu ich przetwarzania.

  1. Informacje dodatkowe

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Ochrona

Niniejsza Polityka Prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Grupę TMSYS jest dokumentem o charakterze wyłącznie informacyjnym i jest publikowana w celu realizacji przepisów wynikających z przepisów RODO. Jednocześnie Polityka Prywatności jest utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, który podlega ochronie. Zabrania się jej powielania lub wykorzystywania w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem.

Jesteś zainteresowany zakupem naszego sprzętu?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!
Beata Rybacka
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
665 229 449
Jacek Gruszczyński
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
667 113 339
Paweł Czerw
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
607 226 775
Tobiasz Radosz
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
607 666 448
Paweł Kalarus
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
729 554 993
Paweł Nowicki
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
661 225 228
Karol Kozicki
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
695 808 737