Pomoc techniczna
Formularz zgłoszeniowy do serwisu i zapytań technicznych

Oferujemy profesjonalne wsparcie techniczne od doświadczonych inżynierów i elektryków, obejmujące dobór sprzętu, montaż, konfigurację i rozwój produktu. Dzięki szerokiej dostępności naszych kompensatorów mocy biernej, gwarantujemy szybką pomoc i niezawodność systemów. Zapraszamy do kontaktu przy wszelkich pytaniach o produkty i usługi.

Pomoc techniczna
Najczęściej zadawane pytania
Jak dobrać przekładnik prądowy oraz przewody?

Wszystkie informacje dotyczące prawidłowego doboru przekładników pomiarowych oraz przewodów do przekładników znajdują się na stronach 8-9 Instrukcji obsługi kompensatora. Pobierz DTR

Czy kompensator to to samo co bateria kondensatorowa?

Nie, kompensator SVG (Static Var Generator) i bateria kondensatorowa to dwa różne urządzenia wykorzystywane w systemach elektroenergetycznych do regulacji mocy biernej
i poprawy jakości napięcia.

Kompensator SVG jest aktywnym urządzeniem, które może dostarczać lub absorbować moc biernej do/z sieci, w zależności od potrzeb. Jest zbudowany z tranzystorów mocy, które są w stanie generować prąd o zmiennej częstotliwości i amplitudzie. Kompensatory SVG są wykorzystywane do kompensacji mocy biernej, kontroli napięcia i redukcji fluktuacji napięcia. Mają zdolność do szybkiej reakcji na zmienne warunki sieciowe i są wykorzystywane w celu utrzymania stabilnego napięcia na linii zasilającej.

Bateria kondensatorowa, znana również jako bateria kondensatorów, składa się z zestawu kondensatorów połączonych równolegle. Jej głównym celem jest kompensacja mocy biernej poprzez dostarczanie reaktywnej mocy pochodzącej z kondensatorów. Baterie kondensatorów są stosowane do kompensacji mocy biernej w celu poprawy czynnika mocy, zmniejszenia strat energii w przewodach i zwiększenia przepustowości linii zasilających.

Podsumowując, kompensator SVG jest bardziej zaawansowanym urządzeniem, które może zarządzać mocą biernej w sposób dynamiczny, podczas gdy bateria kondensatorowa dostarcza stałą reaktywną moc do sieci.

Czy kompensator SVG redukuje moc bierną pojemnościową i indukcyjną?

Tak, kompensator SVG jest urządzeniem wykorzystywanym do redukcji zarówno mocy biernych pojemnościowych, jak i indukcyjnych w systemach elektroenergetycznych.

W przypadku mocy biernych pojemnościowych, kompensator SVG może dostarczać moc biernej indukcyjnej do sieci w celu zrównoważenia nadmiaru mocy biernych pojemnościowych. Moc bierna pojemnościowa jest charakterystyczną cechą obciążeń takich jak kondensatory lub silniki indukcyjne, które wywołują przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem a prądem.

W przypadku mocy biernych indukcyjnych, kompensator SVG może absorbować nadmiar mocy biernej indukcyjnej z sieci, co pomaga zrównoważyć nadmiar mocy biernych indukcyjnych. Moc bierna indukcyjna jest typowa dla obciążeń takich jak cewki indukcyjne.

Kompensator SVG jest zdolny do zarządzania obiema formami mocy biernych, pojemnościowych
i indukcyjnych, poprzez generowanie odpowiedniego prądu biernej. Może dostarczać lub absorbować odpowiednią moc bierną w celu utrzymania równowagi i optymalizacji czynnika mocy oraz jakości napięcia w sieci elektroenergetycznej.

Ile kompensator SVG potrzebuje energii do pracy?

Kompensatory SVG są aktywnymi urządzeniami, które wykorzystują tranzystory mocy do generowania prądu o zmiennej amplitudzie i częstotliwości w celu kompensacji mocy biernej i regulacji napięcia. W trakcie swojego działania, kompensator SVG zużywa energię elektryczną w celu generowania odpowiednich sygnałów i utrzymania stabilnej pracy.

Ilość energii potrzebnej do pracy kompensatora SVG zależy od wielu czynników, takich jak moc kompensatora, rodzaj obciążeń, warunki sieciowe, tryb działania kompensatora (stały/ dynamiczny) itp. W praktyce, kompensatory SVG są projektowane i dostosowywane do konkretnych wymagań
i warunków sieciowych, aby minimalizować straty energii i zapewnić optymalną wydajność. Pobór mocy w trakcie pracy urządzenia waha się w obrębie 120W.

Czy kompensatory SVG można montować razem
z bateriami kondensatorów?

Tak, kompensatory SVG można montować razem z bateriami kondensatorów w systemach elektroenergetycznych. Montaż tych dwóch rozwiązań w jednym systemie może zapewnić kompleksową kontrolę i optymalizację mocy biernej oraz jakości napięcia. Urządzenia oferowane przez nas umożliwiają dodatkowo sterowanie istniejącymi układami kompensacji, co pozwala na budowanie systemów o największej wydajności.

Montaż kompensatora SVG razem z baterią kondensatorów umożliwia bardziej elastyczną i precyzyjną kontrolę mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Kompensator SVG może dynamicznie reagować na zmienne warunki sieciowe i dostarczać lub absorbować odpowiednią moc biernej, podczas gdy bateria kondensatorów może dostarczać stabilną moc biernej o stałej wartości.

Takie połączenie kompensatora SVG i baterii kondensatorów może przyczynić się do poprawy czynnika mocy, stabilności napięcia, redukcji strat energii w przewodach i ogólnie do optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej. Ostateczne rozwiązanie zależy od specyfiki systemu i konkretnych wymagań dotyczących zarządzania mocą biernej.

Dlaczego kompensatory SVG są lepszym rozwiązaniem niż baterie hybrydowe kondensatorów i dławików?

Kompensatory SVG i baterie hybrydowe kondensatorów i dławików to różne rozwiązania stosowane w celu kompensacji mocy biernej w systemach elektroenergetycznych. Oba mają swoje zalety
i mogą być stosowane w zależności od konkretnych wymagań i warunków systemowych. Oto kilka powodów, dlaczego kompensatory SVG mogą być preferowanym rozwiązaniem w niektórych przypadkach:

 1. Szybka reakcja i dynamiczna kontrola: Kompensatory SVG są aktywnymi urządzeniami, które mogą reagować bardzo szybko na zmienne warunki sieciowe i dynamicznie dostosowywać generowany prąd biernej. Mogą skutecznie kompensować mocy bierne pojemnościowe i indukcyjne w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepszą kontrolę napięcia i jakości mocy w systemie.
 2. Szeroki zakres kompensacji: Kompensatory SVG mają duży zakres kompensacji mocy biernej, zarówno pojemnościowej, jak i indukcyjnej. Mogą dostarczać lub absorbować znaczne ilości mocy biernej w celu zrównoważenia systemu, niezależnie od rodzaju obciążenia.
 3. Precyzyjna kontrola napięcia: Kompensatory SVG mogą precyzyjnie regulować napięcie w sieci elektroenergetycznej, zapewniając stabilne napięcie na linii zasilającej
  i minimalizując fluktuacje napięcia.
 4. Małe rozmiary i łatwa instalacja: Kompensatory SVG są zazwyczaj mniejsze w porównaniu do baterii hybrydowych kondensatorów i dławików. Mogą być łatwo zainstalowane w istniejących systemach elektroenergetycznych bez znaczących zmian w infrastrukturze.
 5. Elastyczność i dostosowanie do zmieniających się warunków: Kompensatory SVG oferują elastyczną i adaptacyjną kontrolę mocy biernej. Mogą dostosowywać swoje działanie
  w zależności od zmieniających się warunków sieciowych, obciążeń i wymagań systemowych.
Jak głośne są kompensatory SVG w trakcie pracy?

Kompensatory poziom hałasu mają na poziomie 69 decybeli (dB). Dźwięk ten generowany jest przez układ wentylacji załączający się w zależności od potrzeb chłodzenia tranzystorów IGBT w urządzeniu. Częstotliwość załączania uzależniona jest od obciążenia kompensatora oraz temperatury otoczenia.

Poziom hałasu na poziomie 69 dB można opisać jako umiarkowany hałas. Aby uzyskać lepsze pojęcie o tym, jak to się odnosi do codziennych dźwięków, oto kilka przykładów poziomów hałasu w dB:

 • Biblioteka lub cisza nocna: około 30 dB
 • Normalna rozmowa na odległość 1 metra: około 60 dB
 • Ruch uliczny: około 70-80 dB
 • Odkurzacz: około 70-80 dB
 • Średnia głośność muzyki na koncercie: około 100 dB
 • Wielki wybuch petardy: około 140 dB
Jak szybko reagują kompensatory SVG na zmiany mocy biernej?

Kompensatory SVG są znane z szybkiej reakcji na zmiany mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Dzięki swojej aktywnej naturze i zdolności do generowania prądu o zmiennej amplitudzie i częstotliwości, kompensatory SVG są w stanie dostosować się do zmian w mocy biernej w czasie rzeczywistym.

Czas reakcji kompensatora SVG zależy od kilku czynników, takich jak charakterystyka urządzenia, konfiguracja systemu, wielkość obciążenia, wymagania systemowe itp. Jednak typowo kompensatory SVG są w stanie dostosować generowany prąd biernej w ciągu kilku milisekund. Urządzania oferowane przez nas posiadają czas reakcji na poziomie 7,8ms.

Jesteś zainteresowany zakupem naszego sprzętu?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!
Beata Rybacka
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
665 229 449
Jacek Gruszczyński
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
667 113 339
Paweł Czerw
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
607 226 775
Tobiasz Radosz
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
607 666 448
Paweł Kalarus
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
729 554 993
Paweł Nowicki
Specjalista ds. sprzedaży SAVLO
661 225 228